Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční stráž a Stráž obrany státu ve filmu

19. 4. 2015
Mgr. Martin Ivan, spolupráce Lukáš Coufal
 
 
   Finanční stráž (FS) a Stráž obrany státu (SOS) byly bezpečnostní sbory Československé republiky (ČSR), které na rozdíl od četnictva dnes nejsou příliš známy. Vzhledem k tomu, jak významnou roli sehrály při ochraně hranic ČSR, je to škoda. Příčin tohoto stavu je několik. FS i SOS působily v pohraničí (kromě praporu SOS Praha), kde byly pro většinu republiky „málo vidět“. Dalším důvodem je to, že oba sbory jsou již řadu desetiletí zrušeny. Hlavní příčinou je však minimální informovanost z  ideových důvodů v dobách socialismu. FS a SOS byly spjaty s demokratickou ČSR, která byla u komunistů v nemilosti a obranou republiky v letech 1938 a 1939 narušovaly tvrzení, že se ČSR vzdala bez jediného výstřelu. Jistá změna nastala v této oblasti v 80. letech, kdy vycházely knihy Oty Holuba (s povinnými ideologickými vložkami) a byl natočen film Noční jezdci o FS. Tento text se věnuje těm několika filmovým dílům, ve kterých jsou příslušníci FS a SOS vidět. Filmy nejsou za sebou řazeny podle roku vzniku, ale podle historických období, která zobrazují. 
 
 
Filmy o předchůdcích finanční stráže ČSR
 
Portáši
Historické drama, Československo 1947, režie Václav Kubásek
  Film o profesionálních ochráncích moravsko-uherské (nyní slovenské) hranice v 18. století. V dobách, kdy ještě neexistovala policie a četnictvo, byli tito Valaši nejen hraničáři, ale i ochránci zákona. 
 
   Sbor byl zřizován podle potřeby již v 17. století. V r. 1667 byl vydán pro Moravu nový celní patent a zákaz dovozu soli z Polska. Současně byl vytvořen zvláštní sbor portášů, kteří měli zabránit pašování polské soli (přes Uhersko). Tím se portáši stali zároveň prvními „financi“. Z portášů se postupným vývojem stal nejprve „vojenský kordon“(od pol. 18. stol.), poté „pohraniční stráž pro ochranu hranic“ (1830) a nakonec „finanční stráž“ (1843).
 
Krakonoš a lyžníci
Rodinná komedie, Československo 1980, režie Věra Plívová-Šimková
   Oblíbený rodinný film z Krkonoš v 19. století o počátcích lyžování. Za Krakonoše, „vládce hor“, je zde považován pašerák, unikající rakousko-uherským financům na novince, lyžích. Pašování ulehčuje místním lidem těžké životní podmínky a tak pomohou pašerákovi uniknout, když mu hrozí dopadení, protože financi si lyže také pořídili.
 
Filmy o Boženě Němcové
  Dnes zřejmě nejznámější český člen finanční stráže z 19. století byl Josef Němec, manžel spisovatelky Boženy Němcové. Původně respicient a později komisař finanční stráže, který i v dobách bachovského absolutismu projevoval svoje české smýšlení. Manželství Němcových nebylo šťastné a bylo rozvedeno. Josef Němec se přesto o svoji ženu staral v době, kdy byla nemocná a bez finančních prostředků. Jeho postava v uniformě FS se objevila v několika filmech o Boženě Němcové. Protože to většinou nebylo v souvislosti s jeho zaměstnáním, nejsou zde tyto filmy uvedeny.
 
 
Filmy o finanční stráži a Stráži obrany státu ČSR
 
   28. 10. 1918 byla vyhlášena nezávislost Československé republiky. ČSR převzala od Rakouska-Uherska kromě jiných bezpečnostních sborů také finanční stráž (2 500 členů). Úkolem finanční stráže bylo zabezpečit nové hranice na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Na nejdůležitějších hraničních přechodech se zřizovaly celní úřady. Toto období se stalo inspirací pro tvůrce snad jediného socialistického filmu, ve kterém se objevili příslušníci čs. FS v uniformách.
 
Noční jezdci
Dobrodružné drama, Československo 1981, režie Martin Hollý mladší
   Film je možné považovat za eastern, tedy východní obdobu westernu. Na slovenské vesnici u hranic s Polskem proti sobě stojí financi a pašeráci koní. Obě skupiny jsou vedeny výraznými vůdci, jsou ozbrojeny a mají zkušenosti z 1. světové války. Pašeráci potřebují peníze pro vystěhování své vesnice do Ameriky. Střety se stupňují a vrcholí přestřelkou, při které zahyne několik financů i vesničanů. Film končí úředním vyhlášením, že vesnice je v rámci uspořádání hranic přičleněna k Polsku a financové odcházejí do vnitrozemí.
 
   V letech ohrožení ČSR nacistickým Německem finanční stráž působí v rámci Stráže obrany státu (1936 – 1939). Byl to bezpečnostní sbor určený k obraně státních hranic i k ochraně veřejného pořádku v pohraničí. SOS se skládala z příslušníků FS, četnictva, policie a vojenských posil. Sbor byl vojensky organizovaný (po praporech) a podléhal ministerstvu vnitra. Velitelé čet a rot byli určováni z řad četnictva a FS. Základní jednotkou bylo družstvo tvořené členy oddělení FS, četnické, nebo policejní stanice, posilované vojenskými záložníky, nebo vojáky v aktivní službě. V září 1938 čelila v pohraničí sudetoněmeckému povstání především  SOS. Protože odznaky SOS se již k jednotkám nedostaly, nebyli členové stráže odlišeni od dalších příslušníků svých sborů, do SOS nezařazených. Družstva SOS však měla navíc některé prvky vojenské výstroje (přilby, torny, přikrývky, celty) a výzbroje (ruční granáty a lehké kulomety).
 
Uloupená hranice
Válečné drama, Československo 1947, režie Jiří Weiss
  Drama nejen o sudetoněmeckém povstání, ale i o zhoubném vlivu nacionální nesnášenlivosti, která postihne národnostně smíšenou rodinu. Tvůrci se zaměřili spíše na uměleckou stránku, než historickou přesnost.
   Povstalci ve filmu zaútočí na oddělení FS. Budova je hájena jen dvěma muži, což je nepravděpodobné, protože na odděleních bývaly zároveň i kasárna (ubytovny), případně zde byli přítomni i členové vojenských posil. Financi jsou přemoženi a zabiti. Útok na četnickou stanici je však již neúspěšný, četníky podporuje družstvo mobilizované armády (místo pravděpodobnějších vojenských posil SOS). Když se jednomu z povstalců podaří stanici lstí zapálit, jsou obránci zachráněni četou čs. armády. Přes statečný boj se musí po Mnichovu obránci z hranic stáhnout do vnitrozemí.
 
Dny zrady
Historické drama, Československo 1973, režie Otakar Vávra
  Dvoudílný velkofilm, mapující události vedoucí k Mnichovské dohodě. Přes skvěle natočené scény je film jednostranně ovlivněný komunistickou ideologií. Z přijetí Mnichovského diktátu je obviňována buržoazie a bránit republiku chce jen lid vedený komunistickou stranou s pomocí Sovětského Svazu. (Který by nám ovšem nemohl pomoci, protože s ČSR ani s Německem neměl společnou hranici). 
   Jsou zde předváděny pevnostní houfnice, které v roce 1938 do pevností nebyly dodány a naopak není k vidění jediný financ, nebo zmíněna SOS. To by se dalo pochopit u ztvárnění přepadu četnické stanice v Habartově (Habersbirku). Zdejší četníci byli zařazeni u SOS a na stanici byly uskladněny pušky pro muže vojenských posil. V době přepadení však nikdo z vojenských záložníků nebyl přítomen.  Ve filmu mohly být také ukázány četnický pohotovostní oddíl a oddíl policie, které útočníky z Habartova vyhnaly. 
   Nejvíc otázek ovšem vzbuzuje přepadení celnice (četnické stanice) na státní hranici u hraničního přechodu. Nejsou zde příslušníci FS, jen četník. To je na přechodu podivné. Že by při tak nákladné výpravě nezbyly peníze na několik uniforem FS? Budovu brání vojáci s lehkým kulometem, zřejmě družstvo SOS, ale o SOS se zde nemluví.
 
Četnické humoresky díl 38 „Poslední soud“
Kriminální seriál, Česká republika 1997, režie Pavlína Moskalyková
   Oblíbený seriál s komediálními prvky o četnické pátrací stanici v Brně za první ČSR. Na začátku předposledního dílu jsou chvíli vidět dva příslušníci FS. Jeden na hraničním přechodu (má vojenskou přilbu a lehký kulomet, je tedy zřejmě zařazen u SOS) spolu s četníkem a druhý před budovou celnice ve skupině příslušníků brněnské „pátračky“. 
 
Četnické humoresky díl 39 „Epilog“
Kriminální seriál, Česká republika 1997, režie Pavlína Moskalyková
   V posledním dílu dojde k přepadení četnické stanice na jižní Moravě henleinovci po vyhlášení Mnichovské dohody. I když to již bylo zbytečné, takové případy se skutečně stávaly. Spíše simbolicky jsou zde přítomni a také zmíněni dva muži SOS. Jeden z řad vojenských posil a druhý je při bližším pohledu příslušník FS. 
 
   Po okupaci Německem byla 30. 09. 1940 finanční stráž zrušena. 21. 12. 1939 byla zrušena SOS a již nebyla obnovena. FS byla obnovena dekretem prezidenta republiky až 02. 10. 1945. 01. 01. 1949 byla však opět zrušena. Její působnost v celním pohraničním pásmu převzal Sbor národní bezpečnosti (SNB), který již na hranicích od roku 1945 působil. Část příslušníků FS přešla k SNB. 
 
Král Šumavy
Kriminální drama, Československo 1959, režie Karel Kachyňa
   Dobře natočený příběh o příslušnících SNB, střežících na šumavských močálech hranice a snažících se dopadnout legendárního převaděče, zvaného „Král Šumavy“. Film je ovšem poplatný době svého vzniku a převaděči jsou zobrazeni jako nepřátelé republiky, ačkoli ve skutečnosti pomáhali uprchnout lidem před komunistickým režimem. Mezi členy SNB je jeden penzista, podle vlastních slov „starý financ“, ovšem již v nové uniformě. Na dlouho poslední financ v československém filmu.
 
Hraničáři (?), Financi (?), Stráž obrany státu (?)
Historické drama, Česká republika 20??, režie ?
   Obránci ČSR stále nemají film, nebo seriál, který by pravdivě popsal jejich historii. Snad se ho dočkáme.
 
 
 
Použitá literatura a prameny:
 
BENEŠ, Jaroslav: Finanční stráž československá 1918 – 1938. FORT print, Dvůr Králové nad Labem 2005
Česko-slovenská filmová databáze, Internet
Filmová místa.cz, Internet 
Wikipedie, otevřená encyklopedie, Internet   
 

Náhledy fotografií ze složky FS a SOS ve filmu