Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč tyto stránky vznikly

   Tyto stránky byly původně vytvořeny proto, aby připomínaly události na podzim roku 1938 na Jesenicku a zvláště úlohu, kterou v nich sehráli příslušníci finanční stráže. Právě oni tehdy zaplatili při obraně jesenického pohraničí největší cenu. Čtyři z nich zemřeli a řada dalších byla zraněna.

   Podobných stránek věnujících se obecně finanční stráži (FS) a Stráži obrany státu (SOS) je několik. Je dobře že existují, protože žádný národ ani stát by neměl zapomínat na své hrdiny, kteří za něj bojovali, nebo dokonce položili své životy. Příslušníci FS a SOS však byli téměř zapomenuti. Jejich příklad obránců demokratické československé republiky se nehodil v letech budování socialismu a proto se o nich běžně nepsalo a netočily se filmy. Čestnou výjimkou jsou knihy Oty Holuba, které vycházely v době politického uvolnění v 80. letech. I tyto publikace však obsahovaly tehdy povinné ideologické názory prosazované vládnoucí komunistickou stranou.

   Po pádu komunistického režimu mohly začít bez omezení vycházet knihy a články připomínající existenci a činnost ozbrojených sborů 1. a 2. československé republiky. Včetně náročných podmínek služby jejich řadových příslušníků i chybných rozhodnutí tehdejších politiků, týkajících se těchto sborů. K nejdramatičtějším událostem během existence FS a SOS patřily střety s henleinovci během sudetoněmeckého povstání na podzim roku 1938.

    Když jsem pročítal dostupnou literaturu a články na internetu, týkající se bojů s henleinovci na Jesenicku, s překvapením jsem zjistil, že k řadě událostí existuje několik verzí jejich průběhu. Některé z těchto verzí si dokonce navzájem odporovaly. Tato situace je pochopitelná, vzhledem k tomu, že dané události se začaly zpracovávat až s mnohaletým odstupem a mnozí pamětníci si již vše nevybavovali přesně. Podobné zjištění udělal jeden z mých kolegů z Celního úřadu pro Olomoucký kraj, který se účastnil vzpomínkových akcí na Jesenicku v roce 2013. Pamětníci jej upozornili, že některé připomínané události se staly jinak. Na jeho žádost jsem se pokusil z dostupných informací zrekonstruovat nejpravděpodobnější průběh bojů FS a SOS během sudetoněmeckého povstání v pohraničí dnešního Olomouckého kraje.

   Protože jsem pracoval na oddělení vykonávající podobnou činnost jako kdysi finanční stráž, zajímám se o historii celnictví a několikrát jsem ji i vyučoval na celních kurzech, tento úkol mne mimořádně oslovil. Při práci jsem využil mapu s tehdejšími německými názvy obcí, podle které jsem zjišťoval, ve kterých z nich a jak daleko od sebe byly umístěny jednotlivé oddělení FS. Velkou pomocí mi byly i seznamy padlých příslušníků ozbrojených sborů z let 1938 - 1939. Výsledek své práce jsem se rozhodl zveřejnit pro případné zájemce na těchto stránkách jako svůj příspěvek k připomenutí událostí na Jesenicku v roce 1938.

  Postupně jsem začal přidávat i další související články, týkající se roku 1938 a 1939, sudetoněmeckého povstání, Bruntálska (náležejícího k Moravskoslezskému kraji), budování československého pohraničního opevnění a Stráže obrany státu. Tyto stránky nejsou zaměřeny k vyvolávání národnostní nesnášenlivosti, naopak mají před následky nacionalismu varovat.

   Obsah stránek je v rámci možností průběžně doplňován a aktualizován.

 

Mgr. Martin Ivan

   

 

Náhledy fotografií ze složky Živá historie - FS