Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1938 na Jesenicku v dobových fotografiích

22. 5. 2023

Mgr. Martin Ivan 

 

   Při práci na těchto stránkách se mi podařilo díky spolupráci s několika ochotnými lidmi a institucemi získat dobové fotografie z Jesenicka. (A některé na internetu.)  Většina je z roku 1938, několik je z jiných let, ale blízko tomuto roku. Kvalita pochopitelně odpovídá stáří fotografií. Předkládám je v příloze článku, seřazené přibližně podle běhu událostí, stručně uvedeného níže. Pokud má někdo z čtenářů k dispozici další zajímavé fotografie, rád je zde zveřejním. Děkuji všem, kteří mi s fotografiemi zatím pomohli, zvláště historikům ze Slezska a pracovníkům Informačního centra Vidnava.    

 

Události roku 1938 na Jesenicku, související se Sudetoněmeckým povstáním 

 

Během roku 1938 se zhoršoval vztah většiny občanů německé národnosti k Československé republice (ČSR) pod vlivem několikaleté propagandy ze sousedního nacistického Německa.  

 

Nejsilnější politická strana českých Němců, Sudetoněmecká strana a její předseda Konrád Henlein prosazovali odtržení pohraničí ČSR, zvané Sudety a jeho připojení k Německu. 

 

Na Jesenicku pokračovala výstavba lehkého opevnění, která byla zahájena v roce 1937. Stavělo se v Domašově a jeho okolí, aby se přehradila silnice na Červenohorské sedlo. 

 

Od 20. května do 8. června 1938 probíhala mimořádná opatření. Byla vyhlášena ostraha hranic a pohotovost pro prapory Stráže obrany státu (SOS), smíšený bezpečnostní sbor složený z příslušníků četnictva, finanční stráže (FS), policie a vojenských posil. 

 

12. září 1938 vypukl v západních Čechách henleinovský puč. Na Jesenicku probíhaly pouze demonstrace. Puč byl potlačen, ale Henlein a mnoho jeho příznivců uprchli do Německa. 

 

17. září schválil vůdce německých nacistů Adolf Hitler návrh henleinovců na vytvoření Sudetoněmeckého sboru dobrovolníků (Sudetendeutsches Freikorps, SdFK) v Německu. 

 

Od 19. září v noci začal Freikorps útočit na státní orgány ČSR, zvláště celnice a oddělení finanční stráže. Na Jesenicku byl ostřelován hraniční přechod v Bílé Vodě. 

 

Hranice republiky hájila především SOS. V kritických situacích byla podporována armádou. V Javornickém výběžku padli během září 1938 čtyři členové SOS z řad FS, další byli raněni. 

 

21. září večer došlo k přepadení oddělení FS v Nových Vilémovicích a zajetí části jeho příslušníků. Během přestřelky povstalců s dvoučlennou hlídkou ze sousedního oddělení byl po půlnoci 22. září na okraji obce zastřelen dozorce FS Stanislav Majzlík. 

 

V průběhu 22. září podnikl SdFK v pohraničí ofenzívu, zvláště v hraničních výběžcích. Na Jesenicku povstalci obsadili většinu Javornického výběžku a Zlatohorska.  

 

Odpoledne 22. září došlo ve Vidnavě u budovy pošty ke střetu povstalců s inspektorem FS Josefem Novákem a dozorcem FS Františkem Pospíšilem. Oba byli v boji zastřeleni. 

 

SOS nestačila vzdorovat početní převaze povstalců, protože se k nim hromadně přidávalo místní obyvatelstvo. Družstva SOS ustupovala do vnitrozemí a snažila se vyhnout zajetí.  

 

U Velké Kraše přepadli povstalci vlak z Vidnavy, kterým ustupovali příslušníci SOS a čeští civilisté. Během přestřelky byl zastřelen Viktor Dadák, otec vedoucího celnice ve Vidnavě. 

 

Na obsazeném území SdFK zatýkal Čechy a levicové Němce. Při tom byl v Žulové zastřelen český zemědělský dělník Rudolf Klimeš a ve Velké Kraši levicový sudetský Němec. 

 

Postup Freikorpsu se podařilo SOS s pomocí vojáků 7. hraničářského praporu z Frývaldova (nyní Jeseníku) zastavit u Vápenné na Javornicku a Dolního Údolí na Zlatohorsku. 

 

23. září ženisté čs. armády odstřelili betonový most přes řeku Bělou v Širokém Brodu (nyní část Mikulovic), aby zamezili případnému postupu vojenské techniky z Německa. 

 

Během několikadenních bojů byl 25. září večer v obci Vápenná nešťastnou shodou okolností smrtelně zraněn dávkou z kulometu čs. armády dozorce FS Jaroslav Karban. 

 

28. září byly boje u Vápenné zastaveny anglickými styčnými důstojníky. SOS a armáda byly z Jesenicka staženy do vnitrozemí po mnichovském diktátu 5. října 1938. 

 

6. října 1938 obsadila Jesenicko německá armáda. Nebylo to však napořád, jak henleinovci věřili, ale jen na 7 let, do května 1945. 

 

Příslušníci SOS a čs. armády při obraně republiky na Jesenicku zabili prokazatelně čtyři povstalce (po jednom ve Vidnavě, Kobylé nad Vidnávkou, u Skorošic a u Dolního Údolí), dalších pět padlo údajně u Vápenné. Nezjištěný počet byl raněných. 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dobové foto Jes. 1938